Home Knowledge Screen Time

Screen Time

1129

Screen Time ျဖင့္ သင့္ရဲ႕ iPhone and iPad တို႔အေပၚမွာ အခ်ိန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ျဖဳန္းခဲ့ၿပီးၿပီလဲ ဆိုတာကို သင္သိႏိုင္ပါမယ္ ။ ဒါ့အျပင္ သင္လိုအပ္သလို ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါဦးမယ္ ။

Screen Time 

iOS 12 ရဲ႕ New Feature တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ။ 

သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ခေလးတို႔ Applications ေတြ , Websites ေတြအျပင္ အျခားေသာ အသံုးျပဳမႈေတြ အေပၚမွာပါ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ အသံုးျပဳခဲ့ အသံုးျပဳေနလဲ ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္ ။ 

ဒီလို သိရွိထားေတာ့ သင့္ရဲ႕ iDevice ေတြ အသံုးျပဳေနမႈကို သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ကန္႔သတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ရပါမယ္ ။ သင့္အတြက္ မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ သင့္ခေလးရဲ႕ Device ကို ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးထားႏိုင္တာေပါ့ ။ 

Turn on Screen Time 

သင့္ iPhone or iPad ရဲ႕ Setting ကို သြားပါ ။

Screen Time ကို ဝင္ပါ ။ 

Turn On Screen Time ကို နွိပ္ပါ ။ 

Continue ကို နွိပ္ပါ ။ 

ဒီမွာ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ( ၂ ) ခု ရွိပါမယ္ ။ 

This is My [ Device ] or This is My Child’s [ Device ] ဆိုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ ။ 

ဒါကေတာ့ This is My Child’s [ Device ] ကို ေရြးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

သင့္ခေလးကို ဘယ္အခ်ိန္ကေန ဘယ္အခ်ိန္ထိ ဆိုတဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ကို Screen Time မွာ သတ္မွတ္ ေပးထားလို႔ ရပါမယ္ ။ သတ္မွတ္ၿပီးရင္ Set Downtime ကို နွိပ္ ။

သင့္ခေလးအတြက္ ကန္႔သတ္ထားခ်င္တာက Applications အားလံုးကိုလား ။ Social Applications ေတြကိုပဲ သီးသန္႔ ကန္႔သတ္ ေပးထားမွာလား ။ Games ေတြကိုပဲလား ဆိုတာကို ဒီေနရာမွာ ေရြးခ်ယ္ေပးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေနာက္ထပ္လည္း Show All Categories ကို နွိပ္ၿပီး ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါဦးမယ္ ။ 

ကန္႔သတ္မႈ ျပဳခ်င္တဲ့ Categories ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးၿပီ ဆိုပါက Time Amount က Set ကို နွိပ္ေပးရပါမယ္ ။ သင့္ခေလး အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ Times ကို ထည့္ေပးၿပီးရင္ေတာ့ Set App Limit ကို နွိပ္သြားရံုပါပဲ ။ 

သင့္ခေလးရဲ႕ Device က Screen Time ကို အထက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္ၿပီးသြားၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ Family Sharing ကို အသံုးျပဳၿပီး သင့္ရဲ႕ iPhone or iPad ေပၚကေနပဲ ခေလးရဲ႕ Device ကို Configure ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမယ္ ။ ဒါ့အျပင္ View Reports ေတြ Adjust Settings ေတြကိုပါ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သင့္ Device ေပၚကေန ၾကည့္ရႈ ထိမ္းခ်ဳပ္လို႔ ရပါဦးမယ္ ။ 

Screen Time ကို Create လုပ္စဥ္မွာ Passcode သတ္မွတ္ ထည့္ေပးခဲ့ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္တိုးတာ ေလ်ာ့တာေတြအျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ကလည္း သင္တစ္ေယာက္ထဲသာ အခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 

Screen Time အတြက္ Passcode ထည့္ရာမွာလည္း သင္အသံုးျပဳေနတဲ့ Device ကို Unlock ျပဳလုပ္ရာမွာ ထည့္ေပးရတဲ့ Passcode နဲ႔ မတူတာကိုပဲ ထည့္သင့္ပါတယ္ ။ 

View your report and set limits

Screen Time ဟာ သင့္ Device ရဲ႕ အသံုးျပဳမႈေတြကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးပါတယ္ ။ သင္ဖြင့္ခဲ့တဲ့ Applications ေတြ ၊ ဝင္ခဲ့တဲ့ Websites ေတြကို အခ်ိန္ႏွင့္တကြ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္ ။ 

Setting >> Screen Time ကို သြားၿပီး Graph ကို နွိပ္ရပါမယ္ ။ အဲဒီမွာ သင့္ရဲ႕ Usage ေတြ , အသံုးအမ်ားဆံုးေသာ Apps ေတြကို Limits လုပ္ထားတာေတြ , သင္ဘယ္ႏွႀကိမ္ေလာက္ Device ကို ကိုင္ခဲ့ ခ်ခဲ့တယ္ ဆိုတာေတြအျပင္ Notifications လက္ခံခဲ့တာေတြပါ ရွိပါမယ္ ။ 

Share Across Devices ကိုပါ Turn on လုပ္ထားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ Apple ID ေတြ Password ေတြနဲ႔ Sign in လုပ္ထားတဲ့ အျခားေသာ Device ေပၚကေနလည္း Overall Usage ေတြကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါမယ္ ။ 

Downtime

Downtime မွာ Schedule နဲ႔ သတ္မွတ္ေပးထားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သင္အသံုးျပဳဖို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးထားတဲ့ Applications ေတြနဲ႔ ဖုန္းေခၚတာေလာက္ကိုပဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမယ္ ။ Screen Time ကို Enable လုပ္ထားတဲ့ Device မွာ Downtime လုပ္ေဆာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ မစတင္ခင္ ( ၅ ) မိနစ္အလိုမွာ Reminder တစ္ခု ျပသေပးပါမယ္ ။ 

ၿပီးရင္ေတာ့ Downtime အသက္ဝင္ပါၿပီ ။ 

Downtime Enable ျဖစ္ေနစဥ္မွာ သင့္အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ Applications ေတြထဲကို ဝင္ေရာက္ပါက Time Limit ဆိုတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 

သင့္အေနျဖင့္ Time Limit ကို ဂ႐ုမစိုက္ဘူး ဆိုရင္ျဖင့္ Ignore Limit မွာ ေရြးခ်ယ္စရာ ( ၂ ) ခု ရွိပါမယ္ ။ ထပ္တိုး ( ၁၅ ) မိနစ္ အသံုးျပဳခြင့္နဲ႔ ဒီေန႔ တစ္ေန႔စာလံုး အသံုးျပဳခြင့္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 

App Limits

App Limits ျဖင့္ App Categories ေတြကို ေန႔စဥ္ ကန္႔သတ္ ေပးထားႏိုင္ပါမယ္ ။ ဥပမာ သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ Social Applications ေတြ Games ေတြကို မလိုအပ္ဘူး ဆိုပါေတာ့ ။ Productivity Apps ေတြကိုပဲ ျမင္ေတြ႕ရပါမယ္ ။ က်န္တဲ့ Apps ေတြကေတာ့ Downtime လိုပဲ ပိတ္ေပးထားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 

Always Allowed

သင့္အေနျဖင့္ Downtime ကို အသံုးျပဳထားၿပီး All Apps & Categories ေတြကို အသံုးျပဳခြင့္ ကန္႔သတ္ထားမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ သင္အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ Apps ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ခ်န္လွပ္ေပးထားလို႔ ရပါဦးမယ္ ။ Default အေနနဲ႔ Phone App , Messages App , FaceTime App နဲ႔ Maps တို႔ကို အၿမဲ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးထားပါမယ္ ။ ဒါေပမယ့္ သင့္အေနျဖင့္ ဆႏၵရွိမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ကိုပါ Remove လုပ္ႏိုင္ပါမယ္ ။ 

Content & Privacy Restrictions

သင့္ရဲ႕ Device အေပၚမွာ ေက်နပ္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ Privacy ကို ကန္႔သတ္ထားဖို႔အတြက္ Content & Privacy Restrictions ကို အသံုးျပဳၿပီး မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ဟာေတြ , Purchases လုပ္တာေတြ , Download ဆြဲတာေတြနဲ႔ သင့္ရဲ႕ Privacy Settings ေတြကိုပါ ကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါမယ္ ။

Family Sharing ျဖင့္ Music ေတြ , Movies ေတြ , Apps ေတြအျပင္ အျခားေသာ အရာေတြကိုလည္း သင့္မိသားစုနဲ႔အတူ Share ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါၿပီ ။အခု Screen Time ျဖင့္လည္း လုပ္ႏိုင္ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 

သင့္ရဲ႕ Device ကေနၿပီး သင့္မိသားစုအတြင္းမွာရွိတဲ့ သင့္ခေလးရဲ႕ Reports ေတြကို ျမင္ႏိုင္သလို Setting ကိုလည္း Adjust လုပ္လို႔ ရပါမယ္ ။

Family Group ထဲမွာ သင္ဟာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ေနၿပီးသား ဆိုရင္ေတာ့ Setting >> Screen Time ကို ဝင္ၿပီး သင့္ခေလးရဲ႕ နာမည္ေပၚကို နွိပ္လိုက္ပါ ။ 

ဒါမွမဟုတ္ Family Group ကို Create မလုပ္ရေသးတာ ဆိုရင္ေတာ့ Setting >> Screen Time >> Set Up Screen Time for Family ကို နွိပ္ရပါမယ္ ။ 

သင့္ခေလးမွာ Apple ID တစ္ခု မရွိေသးဘူးဆိုလွ်င္ Create a Child Account ကို နွိပ္ၿပီး Apple ID ကို ခေလးအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးလို႔ ရပါမယ္ ။ 

ဒါမွမဟုတ္ သင့္ခေလးမွာ Apple ID ရွိေနၿပီးသား ဆိုရင္ေတာ့ Add Child ကို နွိပ္ၿပီး ခေလးရဲ႕ Apple ID နဲ႔ Password ကို ထည့္ေပးလိုက္ရပါမယ္ ။ 

Family Sharing ျဖင့္ Screen Time ကို အသံုးျပဳရန္မွာ Family Group အတြင္းမွာ သင္ဟာ သင့္မိသားစုရဲ႕ စီစဥ္သူ ဒါမွမဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမိဘ ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါမယ္ ။ 

ဒီလိုမ်ိဳး သင့္ခေလးရဲ႕ လံုျခံဳမႈႏွင့္ သင့္ရဲ႕ Privacy ေတြအတြက္ သင့္စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိေစရန္ iOS 12 က ယူေဆာင္ေပးလာၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 

Via www.support.apple.com

အားလံုးခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ ။

ဇာနည္ ( iOS Banker Myanmar ) 

Facebook Comments
3K Shares