၆ ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္း ၁၀၀၀၀ ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္ပြဲ တိုက္႐ိုက္

2724

 

၆ ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္း ၁၀၀၀၀ ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္ပြဲ တိုက္႐ိုက္

(၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္

Posted by Skynet UptoDate on Wednesday, July 31, 2019

Facebook Comments
18K Shares