၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြကို အလုပ္ေစခိုင္းပါက ေထာင္ဒဏ္ ၆ လႏွင့္သိန္း ၁၀၀ အထိ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ဟုေၾကျငာလိုက္ျပီ

564

လက္ရွိ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားအရ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခိုင္းေစျခင္းရွိပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ထက္မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္အထိ က်ခံႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလ ၁၂ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသား လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားအၿပီး မီဒီယာမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

၁၄ ႏွစ္ေအာက္က လုံးဝကို ခိုင္းလို႔ မရတာဗ်။ ေတြ႕ရွိရင္ ဌာနဥပေဒနဲ႔ အေရးယူပါတယ္။ ဆိုင္အလုပ္ဌာနေတြဆို ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ကို ခိုင္းတယ္။ ခိုင္းၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြရွိတယ္။ ဥပေဒမလိုက္နာဘူးဆိုရင္ သိန္း ၅၀ ေထာင္ဒဏ္ သုံးလ အစရွိသျဖင့္ ခ်လို႔ရတဲ့ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြ ရွိပါတယ္။ အလားတူပဲ အလုပ္႐ုံဥပေဒမွာ ဆိုရင္ ပုဒ္မ ၈၅ အရ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ရွိပါတယ္။ ေထာင္ဒဏ္သုံးလနဲ႔ ေငြဒဏ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ ခ်မွတ္လို႔ရတဲ့ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ရွိၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာကေတာ့ တရားသူႀကီးရဲ႕ ဆင္ျခင္တုံတရားအေပၚ မူတည္တာေပါ့ေနာ္ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးကို ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားတြင္ ခိုင္းေစျခင္းရွိပါက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၇ အရ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရပါက ေျခာက္လထက္ မပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆုံး က်ပ္သိန္း ၅၀ မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထိ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၅အရ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရပါက အနည္းဆုံး ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖစ္ေစ၊ သုံးလထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆိုင္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ဌာနႏွင့္ အမ်ားေပ်ာ္႐ႊင္ေရး အလုပ္ဌာနမ်ား စသည္တို႔၌ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မျပည့္သူမ်ားကို အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳေရးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မတီ၊ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔က အသိပညာေပး ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထိုသို႔ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မျပည့္သည့္ ကေလးမ်ားကို ခိုင္းေစျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ ကေလးအလုပ္သမား အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္ဘက္က ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ မရွိကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ အစိုးရဌာနဘက္က ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသည့္ Weijie (Myanmar) အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

“စက္႐ုံပိုင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္ပိုင္းကေတာ့ ကေလးလုပ္သားေတြကို မခန႔္မိေအာင္ ပညာေပးမယ္။ တကယ္လိုခန႔္မိခဲ့တယ္ဆိုရင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ဒီကေလးအတြက္ကို အေရးတယူ ပံ့ပိုးေပးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း အစိုးရဘက္က ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ လိုပါတယ္”ဟု ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

ဆိုင္မ်ား၊ အလုပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ အမ်ားေပ်ာ္႐ႊင္ေရး အလုပ္ဌာနမ်ား စသည္တို႔၌ ကေလးအလုပ္သမား လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားရွိ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တိုင္း႐ုံးမ်ား၊ စက္မႈဇုန္အလိုက္ ႐ုံးမ်ား၊ ခ႐ိုင္႐ုံးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားစသည့္တို႔တြင္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းဝင္ေနၾကရသည့္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၁၄ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၄ သိန္းေက်ာ္ခန႔္မွာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမေလးပတ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္လုပ္သားအင္အား စစ္တမ္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စိုင္းဟန္

ေလးစားမွုျဖင္႔ ခရက္ဒစ္

Facebook Comments
2K Shares