ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ငလ်င္ဒဏ္ခံရႏိုင္ဖြယ္​ရွိ

1449

အမ်ားျပည္သူမ်ားသိေစဖို႔ငလ်င္ဒဏ္

သတင္းကိုမွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာအေနနဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာဘာေၾကာင့္ငလ်င္လႈပ္ရလဲဆိုတာမွာအေၾကာင္းၾကီးႏွစ္ခ်က္ရွိေနပါတယ္။

() အိႏၵိယႏိုင္ငံမွျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေရြ႕လ်ားလာတဲ့အိႏၵိယျပတ္ေရြ႕ေျမထု။

() စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာျဖစ္တဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွအေနာက္ဘက္ကိုဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ျပတ္ေရြ႕ေျမထု။

စတဲ့အေၾကာင္းၾကီးႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာငလ်င္မ်ားလႈပ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာကိုVOA သတင္းဌာနမွေဒၚခင္မ်ိဳးသက္မွေမးျမန္းအင္တာဗ်ဴးထားျပီးျမန္မာႏိုင္ငံ

ငလ်င္ေကာ္မတီနာယကေဒါက္တာ

ဦးသိန္းေျဖၾကားထားပါတယ္။

ငလ်င္ဒဏ္အမ်ားဆံုးခံရဖြယ္ႏွင့္အျပင္းထံဆံုးခံရဖြယ္ဧရိယာမ်ားအေနျဖင့္ေျပာၾကားသြားရာမွာ

() မႏၱေလးးတိုင္းအေရွဘက္ျခမ္း

() ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ဘက္ျခမ္း

() ခ်င္းေတာင္တန္းေျမာက္ဘက္ျခမ္း/ စစ္ကိုင္းတိုင္းေျမာက္ဘက္ျခမ္း

စသည့္ဧရိယာမ်ားျဖစ္ၾကျပီးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္လည္းၾကံဳရဖြယ္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။

တိုင္းအလိုက္ခြဲျခားျပီးေျပာၾကားရာမွာေတာ့.-

() ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာဆိုရင္ျဖင့္ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဧရိယာ၏အေရွဘက္အျခမ္းရွိစစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာျဖင့္၁၅၂၀မိုင္နီးစပ္လွ်က္ရွိေနေသာဒဂံုေတာင္/ေျမာက္၊အေရွ႕ဒဂံု၊ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ေျမေပ်ာ့ဧရိယာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္လည္းအျခားေနရာမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းလွ်င္ပိုမိုခံရဖြယ္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။

() မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းမွာဆိုရင္ျဖင့္တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္အမ်ားဆံုးခံရဖြယ္ရွိပါတယ္။ရစ္ခ်က္တာစေကး၁၀အထိေအာင္လႈပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာျဖင့္မိုင္ေလာက္ကပ္လွ်က္ရွိေနေသာမႏၱေလးအေနာက္ဘက္ျခမ္းပိုင္းမွာေတာ့ေျမေပ်ာ့မ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္အပ်က္အစီးပို၍မ်ားပါမယ္။ခန္႕မွန္းေျခအားျဖင့္၈၅၈၆လမ္း၏အေရွ႕ဘက္ေတြကပို၍အပ်က္အစီးမ်ားႏိုင္ပါတယ္။

() ေနျပည္ေတာ္အေနျဖင့္ေတာ့ပ်ဥ္းမနားထက္စာလွ်င္ပို၍ခံရဖြယ္ရွိပါတယ္။ပ်ဥ္းမနားကစစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာႏွင့္၁၀  မိုင္ေလာက္နီးကပ္ေပမယ့္ေနျပည္ေတာ္၏တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြကမိုင္ေလာက္အထိကပ္ေနတဲ့ေနရာေတြရွိေနပါတယ္။ငလ်င္အႏၱရယ္ၾကီးမားစြာခံရႏိုင္ဖြယ္မွာရွေနေပမယ့္အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ားရွိမေနျခင္းေၾကာင့္ေဘးက်ေရာက္မႈေတာ့နည္းပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ငလ်င္ဒဏ္ခံရဖြယ္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားကိုျမန္မာျပည္ေတာင္ဘက္ဖ်ားမွစတင္ကာေျပာျပရရင္ျဖင့္

() ပဲခူး

() ျဖဴး

() ေတာင္ငူ

() ေနျပည္ေတာ္/ ပ်ဥ္းမနား

() သာစည္

() သဲေတာ္

() ၀မ္းတြင္း

() မႏၱေလး

() စစ္ကိုင္း

(၁၀) တေကာင္း

(၁၁) သပိတ္က်ဥ္း

(၁၂) ပူတာအို

(၁၃) ဟုမၼလင္း

(၁၄) ကေလး၀

(၁၅) ေရႊဘို

(၁၆) မံုရြာ

(၁၇) ေက်ာက္ဆည္

(၁၈) မိတၳီလာ

စတဲ့ျမိဳ႕ၾကီးေတြဟာငလ်င္ဒဏ္ခံရဖြယ္

ရွိပါေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီနာယကဦးသိန္းေျပာၾကားသြားခ်က္ကို

ေစတနာေရွ႕ထားေမတၱာထားကာ

သတၱ၀ါအမ်ားေဘးအႏၱရယ္မွၾကိဳတင္

ကာကြယ္ေရွာင္ရွားလြတ္ေျမာက္

နိိုင္ပါေစေၾကာင္းကရုဏာထားကာ

ေရးသားအသိေပးလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Facebook Comments
5K Shares