သင့္ Oraginal Keyboard ျဖင့္ စာ႐ိုက္တယ့္အခါ စကားလံုးရဲ႕ အသံထြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္နည္း။

412

ယခုကၽြန္ေတာ္ေျပာျပေပးမယ့္  Function ကပါလာတာေတာ္ေတာ္ၾကာေနပါပီ။ဘယ္သူမွသတိမထားမိအသံုးမျပဳၾကတာေၾကာင့္အသံုးတည့္ေအာင္ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။မိမိအသံုးျပဳေနတယ့္ဘယ္App မွာပဲျဖစ္ျဖစ္အဂၤလိပ္စာလံုးတစ္ေၾကာင္းေရးတယ့္အခါ သို႔မဟုတ္ အျခား ဘာသာစကားတစ္ခုေရးတယ့္အခါ အသံထြက္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ယခုFunction ကိုအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္အဂၤလိပ္အသံထြက္အမွန္ကိုလဲသိသြားမွာျဖစ္တယ့္အတြက္အရမ္းအက်ိဳးရွိပါတယ္။

Apple က အသိမွတ္ျပဳထားတယ့္ ဘာသာစကားေတြပဲရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ ထိုင္း / တ႐ုတ္ / ဂ်ပန္ / ကိုးရီးယား အစရွိတယ့္ စကားလံုးေတြရဲ႕ အသံထြက္ကိုပါထြက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ကဲကၽြန္ေတာ္ေျပာျပေပးမယ့္Function ကိုထည့္ၾကရေအာင္

Setting – General – Accessbility

Speech – Typing Feedback

Typind Feedback – Speak Words ကို ဖြင့္ေပးလိုက္ပါ။

ပီးရင္ေတာ့ မိမိေရးတယ့္ စကားလံုးအတိုင္း အသံထြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးမယ့္ဆိုရင္ေတာ့ Oraginal Keyboard ျဖင့္တာ ေရးမွအသံထြက္ပါမယ္။ အျခား Keyboard ျဖင့္ ေရးလွ်င္ အသံမထြက္ပါ။

 

 

Facebook Comments
997 Shares