လူတိုင္းသိထားသင့္တယ့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အေၾကာင္း

15265

လိုင္စင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

သက္တမ္းတိုးျခင္း၊

ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးေလွ်ာက္ထားျခင္း၊

ယာဥ္စစ္ေဆးျခင္း၊

ယာဥ္လိုင္စင္ေကာက္ခံႏႈန္းထားမ်ား၊

လူလိုင္စင္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သိ႐ွိရမည့္အခ်က္မ်ား

Credit … စစ္ကိုင္းGA

 

 

Facebook Comments
77K Shares