လိုင္စင္မရွိဘဲ အိမ္ၿခံေျမပြဲစားလုပ္သူမ်ားကို ေငြဒဏ္သိန္းသုံးဆယ္အပါအဝင္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လထိ ခ်မွတ္နိုင္မည့္ဥပေဒ မၾကာမီထြက္ရွိမည္

107

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္း အငွားလုပ္ငန္းမ်ားအား လိုင္စင္မရွိဘဲ ပြဲစားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားအား ေငြဒဏ္သိန္းသုံးဆယ္အပါအဝင္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လထိ ခ်မွတ္နိုင္မည့္ဥပေဒ မၾကာမီထြက္ရွိလာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွုအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္က ေျပာသည္။

မၾကာမီတြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းနိုင္ေတာ့မည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွုဥပေဒတြင္ ပါဝင္လာသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအငွားပြဲစားျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ လိုင္စင္ရွိထားရန္ လိုအပ္ကာ လိုင္စင္မရွိပါက ေငြဒဏ္သိန္းသုံးဆယ္အပါအဝင္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လထိ ခ်မွတ္နိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွုအသင္းမွ သိရသည္။

အခုက ရပ္ကြက္ေတြ လမ္းေတြထဲမွာ လူတိုင္းလိုလိုက ပြဲစားျဖစ္ေနတဲ့သေဘာရွိတယ္၊ ကြမ္းယာဆိုင္ကလည္း ပြဲစားပဲလုပ္ေနၾကတယ္။ ဥပေဒအေနနဲ႔ျပ႒ာန္းလိုက္ရင္ေတာ့ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းလိုင္စင္တခုခု ကိုင္ထား ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ မကိုင္ထားရင္ေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လထိ ခ်မွတ္သြားမွာျဖစ္တယ္၊ လိုင္စင္ရသြားေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ တာဝန္ယူမွု၊ တာဝန္ခံမွု ရွိသြားမယ္၊ ေနာက္အေရာင္းအဝယ္မျဖစ္ဘဲ ပြဲစားခလိမ္သြားတာမ်ိဳးတို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ ေနာက္ပြဲစားအခ်င္းခ်င္းလည္း ေက်ာ္တာေတြ ခြတာေတြ မရွိေတာ့ဘူးဟု ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွုအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ ေဒၚမို႔မို႔ ေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွု ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးပါက အိမ္ၿခံေျမအေရာင္း အဝယ္အငွားလုပ္ငန္းမ်ားကိုတရားဝင္ လိုင္စင္မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္သူမ်ား ရွိ၊ မရွိ စိစစ္နိုင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူမ်ား ဦးေဆာင္ကာ ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္အငွားလုပ္ငန္းမ်ားအား တရားဝင္လိုင္စင္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခ်င္ၾကသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ A အမ်ိဳးအစားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွုအသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးစီးက်င္းပမည့္ စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကဳံ အနည္းဆုံး ႏွစ္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ B အမ်ိဳးအစားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မွု အသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းအား တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ေဝမင္း

Facebook Comments
672 Shares