က်ိဳင္းတံုရဲစခန္း၌ သိမ္းဆည္းထားသည့္ သက္ေသခံ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး တာဝန္ခံ ထြက္ေျပးေန

68

က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ထိန္းသိမ္းထားေသာမူးယစ္ေဆးဝါးအမႈမ်ားမွၿပီးျပတ္ၿပီးျဖစ္သည့္သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအနက္အျဖဴေရာင္ပံုေဆာင္ခဲICE မူးယစ္ေဆးဝါး၆၄ထုပ္မွာမူလပံုစံမွအေနအထားပ်က္ယြင္းေနသျဖင့္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီးစတိုခန္းထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္ရွိသူရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးျမင့္ႏိုင္မွာလည္းအေၾကာင္းမဲ့ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္၍ထြက္ေျပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

တရား႐ံုးအမိန္႔ၿပီးျပတ္၍ထိန္းသိမ္းထားေသာသက္ေသခံမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိုမီး႐ိႈဖ်က္ဆီးေရးအဖြဲ႕သို႔တရားဝင္လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္စဥ္စတိုခန္းအတြင္းထိန္းသိမ္းထားသည့္တစ္ကီလိုဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိICE မူးယစ္ေဆး၁၀၃ထုပ္အနက္၆၄ထုပ္မွာရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ထားေသာအမွတ္အသားမ်ားပံုစံပ်က္ယြင္ေးနသည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

.

ယင္းကဲ့သို႔ICE မူးယစ္ေဆးဝါး၆၄ထုပ္၏မူလထုပ္ပိုးမႈပံုစံပ်က္ယြင္းေနေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိရၿပီးေနာက္တြင္အဆိုပါစတိုခန္းအားထိန္းသိမ္းရန္တာဝန္ရွိေသာရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးျမင့္ႏိုင္ဆိုသူမွာလည္းေမလ၁၅ရက္မွစတင္၍အေၾကာင္းမဲ့ပ်က္ကြက္ကာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

.

က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းအတြင္းရွိသက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအားထိန္းသိမ္းသည့္အခန္းမွာလက္နက္တိုက္ႏွင့္ကပ္လ်က္တည္ရွိေနၿပီးယင္းသက္ေသခံပစၥၥည္းစတိုခန္းေဘး၌ရဲမႈခင္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိခန္းရွိကာလံုျခံဳေရးအရအထူးၾကပ္မတ္ထားသည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

.

ICE မူးယစ္ေဆးဝါးတစ္ကီလိုဂရမ္၏ကာလတန္ဖိုးအားရဲတပ္ဖြဲ႕၏တင္ျပမႈမ်ားတြင္က်ပ္သိန္း၂၅၀ဟုေဖာ္ျပထားသျဖင့္က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းအတြင္းမူလထုပ္ပိုးမႈပံုစံပ်က္ယြင္းေနသည့္ICE မူးယစ္ေဆး၆၄ထုပ္၏တန္ဖိုးမွာေငြက်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္းေဒသခံမ်ားထံမွသိရသည္။

.

သို႔ျဖစ္၍ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ၿပီးထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးျမင့္ႏိုင္ႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ားကိုက်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွမယ() ၁၃၅/၂၀၁၉၊မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၁၈() / ၂၂() တို႔ျဖင့္အမႈဖြင့္ထားၿပီးအမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူရဲတပ္ၾကပ္ေဝၿဖိဳးကိုပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ကေမ႓ာဇတိုင္း

https://www.kanbawzatainews.com/2019/05/blog-post_625.html?m=1

Facebook Comments
798 Shares