က်ပ္သိန္း ၇၉၅၀ တန္ဖိုးရွိ အခြန္မဲ့ iPhone မ်ား ဖမ္းဆီးရရွိမႉ

660

ျမ၀တီဘားအံရန္ကုန္ကုန္သြယ္မႈလမ္းမတစ္ေလၽွာက္အေကာက္ခြန္ေပးေဆာင္ထားျခင္းမရွိေသာတန္ဖိုးႀကီးဟန္းဖုနိးမ်ားအားခရီးသည္တင္ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္သို၀ွက္သယ္ေဆာင္လာေၾကာင္းသတင္းအရ..၂၀၁၉ရက္ေန႔၁၃၀၀ခ်ိန္တြင္လႈပ္ရွားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားရန္ကုန္ဘားအံကားလမ္းမိုင္တိုင္အမွတ္(၉၃/) မိုင္၌တားဆီးစစ္ေဆးရာအခြန္ေပးေဆာင္ထားေၾကာင္းအေထာက္အထားတင္ျပႏွိုင္ျခင္းမရွိ၍ပိုင္ရွင္ႏွင့္အတူစစ္ေဆးရာApple အမွတ္တံဆိပ္ပါတန္ဖိုးႀကီး            I phone (၅၃၀)လံုး၊ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္သိန္း၇၉၅၀တားဆီးဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္

အေကာက္ခြန္လႈပ္ရွားစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕

မူရင္းPost

https://www.facebook.com/228571161149421/posts/316808322325704?s=100013038398874&v=i&sfns=mo

Facebook Comments
5K Shares