ကိုယ့္ရဲ႕ မ်က္ႏွာပံုစံကို Cartoon ပံုစံေျပာင္းၾကမယ္။

746

မိန္းကေလးေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ မ်က္နာပံုစံကို Cartoon ပံုဖန္တီးႏိုင္တယ့္ App တစ္ခုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 

မ်က္ႏွာအျပင္ အကႌ်ေတြကိုပါ ဝတ္ဆင္ေပးႏိုင္ပီး စိတ္ႀကိဳက္ပံုရရင္ Facebook Profile အျဖစ္ ထားၾကရေအာင္ေနာ္။

Dollify by David Alvarez

https://itunes.apple.com/us/app/dollify/id1444697551?mt=8

 

 

Facebook Comments
1K Shares